Sample header image

Personliga varumärken byggs med bred kompetens

För artister och idrottare är det personliga varumärket skillnaden mellan ”fifteen minutes of fame” och en livslångt säkrad ekonomi. Och nu är det ett viktigt inslag i en karriärplan för proffs i alla branscher.
Ett starkt personligt varumärke är inte att vara menlöst gillad av alla, utan älskad och respekterad av dem som är viktiga för dig. Vilka beundrar du – och varför?
Säkerhet och självförtroende kommer med att vara tydlig med vem du är. Mer äkta än yta kan vara den lönsamma skillnaden för dig och din karriär.
Att bygga personliga varumärken är mer än en teknik. Det kräver mentorerfarenhet för att du ska vinna ditt äkta, hållbara varumärke.
Du ska ju inte bara spela en roll för en kväll. Ditt naturliga och stabila resultat kräver långsiktig målmedvetenhet och kan bli ett fascinerande livsäventyr.
Vi vill finna just ditt unika varumärke och planera hur du ska göra. Inget ”quick fix” men efter ett par, tre månader ska du uppleva ett tydligt resultat.

Förutsättningslöst möte
Processen är känslig, därför föreslår vi ett förutsättningslöst möte, där du får tillfälle att vända och vrida på förutsättningarna. Och får känna att den rätta ömsesidiga personkemin finns..

Se gärna fliken Referenser!

✔ Talare, seminarier

Både Lena och Carl Eric Linn har stor erfarenhet av att föreläsa, undervisa och framträda som talare i många sammanhang. Små och stora auditorier, i Sverige och internationellt.
Ämnesområden ... [läs mer]

✔ Mentorskap, coachning

Meta Management erbjuder en av Sveriges mest erfarna mentorer med över hundra nöjda adepter i många kända företag: Lena Linn
Mentorprogrammet är en nyckelpost i det livslånga lärandet och den personliga utvecklingen som ökar ... [läs mer]

✔ Styrelsekompetens

Styrelseerfarenhet: Lena Linn
Lena Linn har erfarenhet av styrelsearbete i både företag och ideella organisationer. Hon har också utvalts till och deltagit i Regeringens program Styrelsekraft för kompetenssäkring av kvinnliga styrelseledamöter ... [läs mer]

✔ Hindervända, kreativ grupp

En modern, kreativ problemlösningsmetod utgår från hur vi verkligen är.
Hur skapar man kreativa problemlösande idémöten som ger nytändning? I gamla brainstorming var all kritik förbjuden; det gav ett överflöd av korkade idéer som ingen vågat strypa i sin linda ... [läs mer]

© 2011 Rix Blå
Template design by Andreas Viklund