Sample header image

Mentorprogram utvecklar människor för större uppgifter

Meta Management erbjuder en av Sveriges mest erfarna mentorer med över hundra nöjda adepter i många kända företag: Lena Linn
Mentorprogrammet är en nyckelpost i det livslånga lärandet och den personliga utvecklingen som ökar:
• självkänslan och självförtroendet
• tron på den egna förmågan
• motivationen
• ansvarstagandet
Mentor och adept kommer överens om de mål som man ska arbeta mot.
Adepten inspireras och vägleds mot helhet, sammanhang och resultat, vidgar perspektiven och ser möjligheterna i arbete och studier men också i privatlivet.
Det handlar om att bli bekväm i sin roll genom mentorns erfarenhet och kunskaper och ta möjligheterna i värdefulla kontakter och nätverk.
Arbetsgivare kan med mentorprogram stärka arbetsgivarvarumärket för att attrahera och behålla rätt medarbetare. Programmet utvecklar, bekräftar och uppmuntrar nyckelmedarbetarna att nå full potential och satta mål – och bidrar till att skapa förtroende och bygga interna och externa nätverk.
• stärkt arbetsgivarvarumärke
• ökad kundtillfredställelse
• en trygg organisation, där alla strävar mot gemensamma mål.
• ökad effektivitet och produktivitet
• minskad sjukfrånvaro
• lägre personalomsättning

Förutsättningslöst möte
Före varje mentorprogram rekommenderar vi ett förutsättningslöst möte, där mentor och adept får tillfälle att känna om den viktiga personkemin finns.

✔ Personliga varumärken

För artister och idrottare är det personliga varumärket skillnaden mellan ”fifteen minutes of fame” och en livslångt säkrad ekonomi. Och nu är det ett viktigt inslag i en karriärplan för proffs i alla branscher.
Ett starkt personligt varumärke är inte att vara ... [läs mer]

✔ Talare, föreläsningar och seminarier

Både Lena och Carl Eric Linn har stor erfarenhet av att föreläsa, undervisa och framträda som talare i många sammanhang. Små och stora auditorier, i Sverige och internationellt.
Ämnesområden ... [läs mer]

✔ Styrelsekompetens

Styrelseerfarenhet: Lena Linn
Lena Linn har erfarenhet av styrelsearbete i både företag och ideella organisationer. Hon har också utvalts till och deltagit i Regeringens program Styrelsekraft för kompetenssäkring av kvinnliga styrelseledamöter ... [läs mer]

✔ Hindervända, kreativ grupp

En modern, kreativ problemlösningsmetod utgår från hur vi verkligen är.
Hur skapar man kreativa problemlösande idémöten som ger nytändning? I gamla brainstorming var all kritik förbjuden; det gav ett överflöd av korkade idéer som ingen vågat strypa i sin linda ... [läs mer]

© 2011 Rix Blå
Template design by Andreas Viklund