Sample header image

Styrelseerfarenhet: Lena Linn

Lena Linn har erfarenhet av styrelsearbete i både företag och ideella organisationer. Hon har också utvalts till och deltagit i Regeringens program Styrelsekraft för kompetenssäkring av kvinnliga styrelseledamöter.
Erfarenhet från heta branscher
Den internationella tjänstesektorn, rese-, konsult- och utbildningsbranschen.
Kvalificerad yrkesbakgrund
Mångårig erfarenhet av företagsledning, styrelseuppdrag och strategiska specialistkunskaper. Den internationella anknytningen är genomgående; distriktschef vid Resespecialisterna, Sverigechef för EFFS, Europeiska Ferieskolans USA-program samt VD för Atlas Resor. Nu verksam som rådgivare i affärsutveckling, marknads- och varumärkesstrategier till ledningar i företag och organisationer. Även delägare och ordförande i ett snabbväxande konsultkoncept, baserat på entreprenörskap. Föreläser internationellt, är meriterad coach och mentor för entreprenörer och ledare samt utbildar vid IHM Business School. Stor erfarenhet av styrelsearbete, både i ideella organisationer och onoterade bolag.
Bred utbildningsbakgrund
Fil kand Stockholms Universitet. Marknadsekonom DRMI.
Högre diplomutbildning i engelska från Cambridge, UK.
Kontakt
Lena Linn, vd Meta Management AB, e-post: lena.linn@metamanagement.se

✔ Talare, seminarier

Både Lena och Carl Eric Linn har stor erfarenhet av att föreläsa, undervisa och framträda som talare i många sammanhang. Små och stora auditorier, i Sverige och internationellt.
Ämnesområden ... [läs mer]

✔ Personliga varumärken

För artister och idrottare är det personliga varumärket skillnaden mellan ”fifteen minutes of fame” och en livslångt säkrad ekonomi. Och nu är det ett viktigt inslag i en karriärplan för proffs i alla branscher.
Ett starkt personligt varumärke är inte att vara ... [läs mer]

✔ Mentorskap, coachning

Meta Management erbjuder en av Sveriges mest erfarna mentorer med över hundra nöjda adepter i många kända företag: Lena Linn
Mentorprogrammet är en nyckelpost i det livslånga lärandet och den personliga utvecklingen som ökar ... [läs mer]

✔ Hindervända, kreativ grupp

En modern, kreativ problemlösningsmetod utgår från hur vi verkligen är.
Hur skapar man kreativa problemlösande idémöten som ger nytändning? I gamla brainstorming var all kritik förbjuden; det gav ett överflöd av korkade idéer som ingen vågat strypa i sin linda ... [läs mer]

© 2011 Rix Blå
Template design by Andreas Viklund