Sample header image

Talare, föreläsningar och seminarier

Både Lena och Carl Eric Linn har stor erfarenhet av att föreläsa, undervisa och framträda som talare i många sammanhang. Små och stora auditorier, i Sverige och internationellt.

Ämnesområden Exempel på uppdragsgivare • Purdue University, Indiana USA
• Varumärkesstrategier • Stockholms, Uppsala, Lunds, Umeå universitet • IHM
• Varumärkesutveckling • Norges Markedshøiskole • Berghs School of Communications
• Personligt varumärke • Dansk Designcenter • Atlas Copco
• Utveckling av metaprodukter • Varumärkesdagen • Lindahls advokatfirma
• Evolutionär marknadsföring • Tendensdagen • Praktikertjänst
• Mentorskap • Stockholms Handelshögskola • Sandvik
• Ledarskap • St Petersburg State University, Ryssland • Swedbank

 

✔ Personliga varumärken

För artister och idrottare är det personliga varumärket skillnaden mellan ”fifteen minutes of fame” och en livslångt säkrad ekonomi. Och nu är det ett viktigt inslag i en karriärplan för proffs i alla branscher.
Ett starkt personligt varumärke är inte att vara ... [läs mer]

✔ Mentorskap, coachning

Meta Management erbjuder en av Sveriges mest erfarna mentorer med över hundra nöjda adepter i många kända företag: Lena Linn
Mentorprogrammet är en nyckelpost i det livslånga lärandet och den personliga utvecklingen som ökar ... [läs mer]

✔ Styrelsekompetens

Styrelseerfarenhet: Lena Linn
Lena Linn har erfarenhet av styrelsearbete i både företag och ideella organisationer. Hon har också utvalts till och deltagit i Regeringens program Styrelsekraft för kompetenssäkring av kvinnliga styrelseledamöter ... [läs mer]

✔ Hindervända, kreativ grupp

En modern, kreativ problemlösningsmetod utgår från hur vi verkligen är.
Hur skapar man kreativa problemlösande idémöten som ger nytändning? I gamla brainstorming var all kritik förbjuden; det gav ett överflöd av korkade idéer som ingen vågat strypa i sin linda ... [läs mer]

© 2011 Rix Blå
Template design by Andreas Viklund