Sample header image

HINDERVÄNDA
En modern, kreativ problemlösningsmetod
som utgår från hur vi verkligen är

Hur skapar man kreativa problemlösande idémöten som ger nytändning? I gamla brainstorming var all kritik förbjuden; det gav ett överflöd av korkade idéer som ingen vågat strypa i sin linda.
Nej, förbudet att kritisera kan vara lika hämmande som kritiken själv. Det är som att förbjuda ett barn att klia sina myggbett. Vi frågade oss om man inte kan spela med i stället för mot, inte hindra, men uppmuntra. Har människor lättare att vara negativa än positiva, så kanske det kan utnyttjas?
Det är grunden för Mål/Hinderanalysen eller ”Hindervändan” som den har kommit att kallas efter ett par decenniers praktisk användning.
När målen identifierats, letar gruppen upp hindren. Med liv och lust listar deltagarna dem. Kritiskt tänkande är högt värderat i modern pedagogik, och här får det fritt fram.
Poängen är den dubbla negationen. Att kritisera kritiken.
Nästa steg är att diskutera vilka hinder som inte är giltiga eller ens värda att ta på allvar. Hindren för hindren visar möjligheterna. Nu kan gruppen lätt enas om möjliga vägar mot målet.
Hindervändan har visat sig framgångsrik, särskilt i snabbtänkta grupper, där kreativ kritik kan ge positiva lösningar. Här lockas förnuftiga och kloka deltagare att tänka utanför givna ramar. I Hindervändan används kritiken till att släppa fram en naturlig kreativitet som leder till positiva resultatet.
Minus gånger minus är plus. Behöver du lösa problem i grupp?

✔ Personliga varumärken

För artister och idrottare är det personliga varumärket skillnaden mellan ”fifteen minutes of fame” och en livslångt säkrad ekonomi. Och nu är det ett viktigt inslag i en karriärplan för proffs i alla branscher.
Ett starkt personligt varumärke är inte att vara ... [läs mer]

✔ Talare, föreläsningar och seminarier

Både Lena och Carl Eric Linn har stor erfarenhet av att föreläsa, undervisa och framträda som talare i många sammanhang. Små och stora auditorier, i Sverige och internationellt. ... [läs mer]

✔ Mentorskap, coachning

Meta Management erbjuder en av Sveriges mest erfarna mentorer med över hundra nöjda adepter i många kända företag: Lena Linn
Mentorprogrammet är en nyckelpost i det livslånga lärandet och den personliga utvecklingen som ökar ... [läs mer]

✔ Styrelsekompetens

Lena Linn har erfarenhet av styrelsearbete i både företag och ideella organisationer. Hon har också utvalts till och deltagit i Regeringens program Styrelsekraft för kompetenssäkring av kvinnliga styrelseledamöter ... [läs mer]

© 2011 Rix Blå
Template design by Andreas Viklund