Beställning för leverans inom Sverige. (Reservation för prisändringar och att lagret kan ta slut)

Jag beställer följande:

 st Värdeskapandets Dynamik, specialpris för nätbeställning 280:-/st + moms och kostnad för porto/exp.

Namn:

Företag:

Adress:

Pnr och ort :

Din e-postadress:


Telefon:

Telefax:


 


Värdeskapandets Dynamik – frågor till Carl Eric Linn

1. Vad handlar boken om?

I en värld där märkesprodukterna dominerar marknaden är det märkeslösa inte längre det normala. Köparnas subjektiva värderingar spelar numera så stor roll, att vi måste ta dem på allvar med en ny syn på marknadsföringen.
Den här boken utgår ifrån ett människligt sätt att se. Från människors subjektiva värdering av varor och tjänster beroende på både rationella och till synes irrationella argument.
Samspelet mellan säljare och köpare visas i praktiska modeller. Hur ska en produkt utformas och marknadsföras för att bli värd sitt pris?
Den handlar om hur man med hjälp av psykologi, filosofi, lite biologi och en del sunt förnuft och logik skaffar sig en annan syn på hur människor i verkliga livet väljer och använder produkter.

2. Hur kan det här vara värdefullt?
Är inte det gamla vanliga sättet bra nog?

Om man frågar människor vad som är Coca-Colas produkt, så svarar de att det är drycken. Men det de värderar och köper är hela den upplevda produkten – som lika mycket består av burken, reklamen, varumärket och vad andra tycker.
Verkligheten är vad människor upplever som verkligt, inte vad de säger att den är. Allt vi gör, alla våra åsikter, bygger på denna upplevelse. Det gamla synsättet utgår från det vi säger att verkligheten är – därför är det inte bra nog, framförallt inte idag när varumärken har blivit så viktiga.
En produkt behöver beskrivas på två sätt, ett för säljaren och ett för köparen. Den ena sätter priset och den andra värderar. Leder samspelet till en affär?

3. Varifrån fick du idén till Värdeskapandets Dynamik?

Det här är en idé som jag har bearbetat i 25 år. Den började med impulser från new-agerörelsen om upplevelsen av verkligheten. Mycket läsande och tänkande gav boken Metaprodukten och Marknaden, som försökte förklara människors till synes irrationella beteende i affärer.
Boken blev mycket omtalad. Med åren växte min konsultverksamhet och jag fick tillfälle att omsätta idéerna i praktiken. Inte bara i företag i alla storlekar och branscher, utan också i undervisning, utbildning och seminarier för folk i näringslivet i ett dussintal länder.
Mina praktiska erfarenheter och många teoretiska diskussioner kom så småningom att forma sig till den här ganska handfasta boken.

4. Du har en annorlunda teori – men kan den inte leda fel?

Metaprodukt är ett uttryck jag har skapat och det finns nu i många läroböcker. Den är den del av produkten som ”bara” är en upplevelse, men ändå bidrar till dess värde.
En del gör misstaget att sätta likhetstecken mellan metaprodukt och varumärke, men då glömmer de att det kan finnas annat än varumärket som upplevs och värderas subjektivt, som designen av produkten till exempel. Många verkar till en början ha lite problem med att acceptera att varumärket bara är en del av metaprodukten.
Annars upplever de flesta flera aha-upplevelser när de sätter sig in i vad boken handlar om.

5. Vilken sorts bok är Värdeskapandets Dynamik?

Den kanske ser ut som en lärobok, men ska inte bara ses så. Jag har fått omdömet om den att den både är underhållande och läsvärd för den som intresserar sig för marknadsföring i praktiken.
I vuxenundervisning har den närmast fått ett entusiastiskt mottagande.
Själv har jag också sett den som något av en debattbok, eftersom jag har velat röra om i grytan. Marknadsföringsteorin och den ekonomiska teorin förefaller ibland som om märkesprodukter inte fanns, ibland som om varumärken är allt.
Den här boken är ett försök att ta ett steg tillbaka för att ta två steg framåt. Den vill visa hur man från grunderna utvecklar en aktuell tankemodell för en marknadsföring som domineras av märkesvaror och märkestjänster.

6. Vad vill du att folk ska minnas när de har läst Värdeskapandets Dynamik?

Den mänskliga vinklingen. Att det människor upplever som verkligheten också är verkligheten. Och se konsekvenserna av det när man utvecklar, marknadsför, säljer, köper och förbrukar produkterna.
Och så hoppas jag att de ska uppfatta logiken. Att förstå värdet av att tänka logiskt och konsekvent – utan att ett ögonblick glömma den mänskliga grunden.
Och så vill jag att de ska komma ihåg att man kan se en logik i hur människor fungerar, samtidigt som vårt handlande ibland kan verka helt irrationellt.